Wróć na góręSzkoła Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich w Olsztynku

ul.Górna 5 11-015 Olsztynek
tel. (89) 519-26-02

Plan uroczystości związanych z obchodami 100- lecia Odzyskania Niepodległości


Plan uroczystości, konkursów oraz imprezach kulturalnych i sportowych związanych z obchodami 100- lecia Odzyskania Niepodległości realizowanych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku


Rajd Piszy Łazik

       Odkąd pojawiła się piękna pogoda, nasza szkoła rozpoczęła różne działania z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Jednym z nich są rajdy.
       W kwietniu rozpoczęliśmy cykl 100km z okazji setnej rocznicy. Dokładnie 26 kwietnia klasy czwarte udały się na rajd pieszy gdzie zrobiły 10km. W kolejnym rajdzie brały udział klasy gimnazjalne, które w dniach 10-12 maja przeszły 41km. Pierwszego dnia startując z pod naszej szkoły, dotarliśmy do Ośrodka wypoczynkowego „Syrenka” w Marózie. Po przebytych kilometrach, dalej pełni energii spędzaliśmy aktywnie czas. Kolejnego dnia dotarliśmy do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP „Perkoz”. Tam również spędziliśmy bardzo miło czas m.in. podziwiając piękne widoki nad jeziorem Plusznym. W sobotę z samego rana, z wielką przykrością udaliśmy się w stronę Olsztynka.
     To był bardzo udany rajd i mimo tego, że pogoda nie sprzyjała to daliśmy radę. Miejmy nadzieję, że na kolejny rajd uda się równie dzielna grupa.

Ula Wieczorek

zdjęcia


Tradycja i Nowoczesność


Śladami Noblistów Polskich – Władysław Stanisław Reymont
Tradycja i Nowoczesność

          21 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku po raz kolejny odbyło się podsumowanie działań związanych z realizacją projektu edukacyjnego Śladami Noblistów Polskich, który w roku szkolnym 2017/2018 był poświęcony Władysławowi Stanisławowi Reymontowi. Celem tego projektu było przybliżenie uczniom sylwetki i dorobku literackiego patrona szkoły. Koordynatorem działań była pani Grażyna Niestępska- nauczycielka języka polskiego, natomiast w realizację poszczególnych jego etapów zaangażowali się nauczyciele i wychowawcy.
          W tej ważnej uroczystości dla całej społeczności szkolnej uczestniczyli zaproszeni goście: Barbara Antczak- Dyrektor Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Wojciech Tański - Konsultant Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Artur Wrochna - Burmistrz Olsztynka, Andrzej Wojda - Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku, Lucyna Łukaszewicz- Skarbnik Olsztynka, Mirosław Obrębski –Dyrektor Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku, Ewa Wrochna – Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku, Alina Wołodkiewicz – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Ewa Orłowska- Dyrektor Zespołu Szkół im.K.C. Mrongowiusza w Olsztynku, Piotr Kolek- Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Waplewie, Barbara Sternicka – Dyrektor Przedszkola Miejskiego, Krzysztof Wieczorek- Prezes Gospodarki Komunalnej w Olsztynku, Agnieszka Pieczara- Przewodnicząca Rady Rodziców, Sławomir Nieciecki- Drużynowy 13 Drużyny Harcerskiej NON NOBIS w Olsztynku, Rodzice, Dziadkowie i Uczniowie naszej szkoły.
          Uczeń klasy 2a przybliżył zebranym sylwetkę tegorocznego patrona szkoły a warmiński taniec szot w wykonaniu uczniów klas 1, przygotowany pod kierunkiem pani Bożeny Waloszek przy wsparciu pani Elżbiety Kuckiej, wzbudził ogromny aplauz publiczności.
           Dyrektor szkoły- pani Irena Jędruszewska podkreśliła, że projekt edukacyjny Śladami Noblistów Polskich realizowany jest od kilku lat. Działania są tak zorganizowane, aby włączyć w jego realizację jak najwięcej osób. Pomagają także różne instytucje, sponsorzy i rodzice, udostępniając sprzęt, stroje lub angażując się w inny sposób. Realizacja projektu zobowiązuje do twórczego działania, do pielęgnowania i rozwijania talentów, do emocjonalnego zaangażowania we wszystkie przedsięwzięcia szkolne. Prezentacja multimedialna przygotowana przez pana Marka Żmijewskiego, znakomicie przybliżyła wszystkim przybyłym na tę uroczystość działania realizowane w ramach projektu dotyczące patrona szkoły.Uczniowie aktywnie włączali się w realizację poszczególnych zadań. Efektem tego były następujące konkursy: na najciekawszą gazetkę klasową, Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Laureatów Nagrody Nobla Poetycka Przystań, Konkurs Szlakiem Wiedzy - W. S. Reymont, Corrida Ortograficznaoraz konkurs plastyczny na najciekawszą kompozycję artystyczną inspirowaną wycinanką ludową. Prace stanowiły element scenografii i były wykonane pod czujnym okiem pani Małgorzaty Pingot podczas zajęć artystycznych. Zwycięzcy zmagań konkursowych odebrali nagrody z rąk pani dyrektor. Następnie wręczono najlepszym uczniom stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe.
           Jednak najważniejszym elementem uroczystości był spektakl oparty na kanwie powieści Władysława Stanisława Reymonta pt.Chłopi przygotowanypod kierunkiem Grażyny Niestępskiej, Małgorzaty Przybułowskiej i Ewy Suchodolskiej. W ludowy klimat życia wiejskiego przenieśli społeczność szkolną aktorzy należący do Szkolnego Koła Teatralnego Pro Arte. Przedstawienie przygotowano w ramach obchodów Roku dla Niepodległej oraz projektu Śladami Noblistów Polskich-Władysław Stanisław Reymont.Widzowie stali się na moment uczestnikami gośćmi wesela. Można było poznać tradycje związane z przygotowaniami do ślubu oraz organizacją wesela. Od rodzinnych rozmów, kogo z kim warto byłoby wyswatać, odwiedzin domu upatrzonej panny, przez uczestnictwo w orszaku pana młodego, po huczne wesele z przyśpiewkami i tańcami. Niezwykłą atmosferę podkreśliła muzyka, ludowe tańce w wykonaniu naszych uczniów przygotowane podczas zajęć artystycznych pod kierunkiem pani Janiny Berek. Ogromne brawa otrzymała również grupa taneczna w barwnych strojach ludowych, którą opiekowała się uczennica klasy 3a- Zuzanna Lewandowska. Warto zauważyć, że Zuzanna odpowiedzialna była za całą choreografię. Przepiękne barwne stroje, ludowa gwara, tańce czy też wyjątkowa muzyka – to wszystko mogli zobaczyć miłośnicy teatralnych występów.
           Warto podkreślić, że uczniowie ponownie wystąpili na scenie - dla rodziców, mieszkańców Olsztynka, uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku oraz szkół podstawowych w Elgnówku, Mierkach i Królikowie.
          Tego dnia odbywały się również lekcje promujące wykorzystanie nowoczesnych technologii. Obejmowały m.in. naukę programowania i kodowania.
          Poprzez takie wydarzenia możemy odkryć, co oznacza szacunek dla tradycji, dorobku literackiego znakomitych, polskich pisarzy, a także możemy silniej odczuć, że wspólnie tworzymy historię naszej szkoły, historię, której już zawsze będziemy częścią!

Agnieszka Bartków

zdjęcia


Patriotyzm – powinność każdego Polaka


      1 marca w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku, odbyło się spotkanie z panem Zygmuntem Jatczakiem – legendą Armii Krajowej oraz Legii Cudzoziemskiej.
      Spotkanie rozpoczęło się od przywitania wszystkich zebranych gości: pani dyrektor Ireny Jędruszewskiej, zastępcy dyrektora p. Marka Bartkowskiego, obecnych nauczycieli oraz uczniów. Wzruszającym momentem była minuta ciszy, którą uczciliśmy pamięć zmarłego Józefa Dulko – mieszkańca Olsztynka, który od wielu lat współpracował z naszą placówką i dzielił się swoimi wspomnieniami dotyczącymi pobytu na Syberii.
      Zanim przeszliśmy do głównego tematu uroczystości, wysłuchaliśmy skłaniających do refleksji pieśni na temat minionych czasów. ,,Szare Szeregi" oraz ,,Warszawskie Dzieci" wykonali uczniowie klasy IIIa. Następnie uczennica naszej szkoły przybliżyła wszystkim zebranym sylwetkę pana Jatczaka.
      Od tego momentu rozpoczęła się fascynująca opowieść byłego legionisty. Pan Zygmunt Jatczak opowiadał o swoich losach. Zaczął od tego, że przez nieuwagę w roku 1943 wpadł w niemieckiej łapance na ulicach Warszawy, czego skutkiem było wywiezienie na Pawiak, a później do obozu koncentracyjnego w Majdanku. Spartańskie warunki (40 osób w jednej celi), surowa dyscyplina, głód – oto obrazy, które utkwiy mu najbardziej w pamięci. Wspomina, że cudem udało mu się stamtąd wydostać, miał wtedy zaledwie 19 lat.
      Kolejnym ważnym wydarzeniem było wstąpienie do Armii Krajowej, przyjęcie pseudonimu ,,Ryszard" oraz udział w Powstaniu Warszawskim. Pan Jatczak wrócił pamięcią do czasów ogromnego głodu (powstańcy jedli jedynie ,,kapuśniak" - wodę z liściem kapusty) oraz tego, że cudem wywinął się śmierci.
      Następnym aspektem życia dawnego żołnierza było wstąpienie do Legii Cudzoziemskiej - - ,,Nie miałem wyjścia, wiedziałem, co dzieje się w Polsce" – odpowiada pan Zygmunt Jatczak na pytanie dlaczego dokonał takiego wyboru. Nie wiedział nic o swojej rodzinie, aż do czasu, gdy w Wietnamie dostarczono mu obraz Matki Boskiej przysłany przez jego matkę. Ciekawym momentem jaki wspominał było szkolenia na Saharze przed wyprawą do Indochin. Z tamtego okresu zachował również dobre wspomnienia m.in braterstwo legionistów niezależnie od narodowości czy wyznawanej religii. Krótko opowiedział o powrocie do ojczyzny na wyraźną prośbę matki, o powodach, dla których nie mógł zamieszkać w Warszawie.
      Zapytany o definicję patriotyzmu odpowiedział, że jest to powinność każdego Polaka, który może go okazać poprzez codzienną pracę, miłość oraz szacunek do kraju. Pan Zygmunt Jatczak jest odznaczony wieloma medalami za swoją działalność m.in. Krzyżem Armii Krajowej, w lipcu 2017 roku otrzymał zaszczytne wyróżnienie z rąk Attaché Obrony Ambasady Francuskiej płk Rolanda Delawarde. Order Narodowy Legii Honorowej jest najwyższym odznaczeniem nadawanym przez państwo francuskie. Pan Zygmunt został odznaczony insygniami w randze kawalera. Jego wspomnienia zostały spisane w formie biografii. Jako ciekawostkę można podać, że pan Jatczak był w batalionie ,,Zośka", do którego należeli również bohaterowie ,,Kamieni na szaniec", książki Aleksandra Kamińskiego – lektury w gimnazjum. Życie pana Zygmunta Jatczaka było pełne trudów, cierpienia i wyrzeczeń, mimo tego, żegnając się z młodzieżą przyznał: Niczego nie żałuję.

Dagmara Michala

zdjęcia


Sybiracy - świadkowie historii

      10 kwietnia br. w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie uczniów klas siódmych z przedstawicielami Koła Związku Sybiraków w Olsztynku - uczestnikami sowieckiej deportacji na Syberię. Swoją obecnością zaszczycili nas p. Regina Adamczyk, p. Irena Plucińska i p. Tadeusz Cyronek.
Wprowadzeniem do spotkania była prelekcja p. Bogumiła Kuźniewskiego – historyka i autora publikacji o Olsztynku, podczas której przedstawił genezę i przebieg zsyłek Polaków na Syberię i do Kazachstanu. Młodzież odczytała fragmenty wspomnień Polaków zesłanych do Związku Radzieckiego w latach 1940–1956. O swoich doświadczeniach wypowiadali się również zaproszeni goście, którzy przeżyli na obczyźnie swoje dzieciństwo, żyli i pracowali „na nieludzkiej ziemi” a do ojczystego kraju powrócili po kilkuletniej katordze. Spotkanie umożliwiło uczniom poznanie tragicznych losów Sybiraków z ich bezpośrednich relacji, dlatego też wykazywali oni duże zainteresowanie tematyką. I mimo, że od tamtych wydarzeń minęło już 78 lat, to wciąż pamięć o nich nie maleje. Dziś, ostatni Sybiracy powoli odchodzą, ale nie odchodzą wspomnienia o tych ludziach. Jednym z zesłańców był, niedawno zmarły, p. Józef Dulko, który od wielu lat współpracował z naszą placówką i chętnie dzielił się z młodzieżą informacjami dotyczącymi deportacji na odległe tereny Syberii.
      W drugiej części spotkania młodzież oraz zaproszeni goście udali się na dziedziniec, aby złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze przy Dębach Pamięci. Pierwszy z dwóch dębów posadzono na placu szkolnym 21 maja 2010 roku dla uczczenia pamięci Bohatera Zbrodni Katyńskiej porucznika Leona Łuczaka w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „KATYŃ… ocalić od zapomnienia”. Drugie drzewko upamiętnia katastrofę samolotu rządowego pod Smoleńskiem, która miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku.
      Społeczność uczniowska naszej szkoły co roku przy Dębach Pamięci czci pamięć ofiar tych wydarzeń historycznych. Ważna jest bowiem wiedza o tragicznych losach naszych Rodaków i nieustanna pamięć o nich, gdyż „naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości.” (S. Wyszyński).
      Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach obchodów „Roku dla Niepodległej”.

Wioletta Kowalewska, Daria Sępkowska

zdjęcia


Zaproszenie
Zaproszenie


ZAPROSZENIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku
zaprasza
rodziców uczniów naszej placówki
oraz mieszkańców Olsztynka

na spektakl oparty na motywach powieści „Chłopi” W. S. Reymonta
w wykonaniu uczniów z koła teatralnego „Pro Arte”,
który odbędzie się 22 marca 2018 r. o godz. 16.00
w sali widowiskowej szkoły.
Przedstawienie przygotowano w ramach obchodów Roku dla Niepodległej
oraz projektu „Śladami Noblistów Polskich – Władysław Stanisław Reymont”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr1            
im. Noblistów Polskich w Olsztynku            
Irena Jędruszewska                       Reklama