Wróć na góręSzkoła Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich w Olsztynku

ul.Górna 5 11-015 Olsztynek
tel. (89) 519-26-02

Śladami Noblistów Polskich

Kalendarium realizacji projektu "Śladami Noblistów Polskich –
                      Maria Skłodowska-Curie"

Forma realizacji

Odpowiedzialni

Terminy

realizacji

Ustawienie tablicy informacyjnej o projekcie w holu głównym przy tablicy upamiętniającej noblistów.

Danuta Walkow

IX

Tablica informacyjna w pokoju nauczycielskim.

Beata Frąckiewicz

IX

Sporządzenie wykazu literatury i filmów poświęconych życiu i dokonaniom Marii Skłodowskiej-Curie.

Agnieszka Wilczewska

IX/X

Wyszukiwanie informacji w Internecie.

wychowawcy klas;
nauczyciele informatyki

IX - XI

Informacje o projekcie na stronie WWW.

Jacek Kamieniecki

IX - XI

Informacje o realizacji projektu do prasy lokalnej.

Danuta Bondaruk
Agnieszka Bartków

IX - XI

Specjalny numer gazetki szkolnej poświęcony Marii Skłodowskiej-Curie.

Małgorzata Zapadka

IX - XI

Realizacja projektu w kl. VIII (np. referaty, albumy, prezentacja multimedialna, itp.).

nauczyciele realizujący projekt, naucz. biblioteki

IX - XII

Scenki rodzajowe z życia Marii Skłodowskiej-Curie – odgrywanie ról.

Agnieszka Olszewska

X - XI

„Spotkanie z nauką” – wykład w szkole zorganizowany przez UWM.

Pracownik UWM

X

Dzień z Matematyką (krzyżówki, rebusy, itd.).

Nauczyciele matematyki

XI

Dokumentowanie działań związanych z realizacją projektu Śladami Noblistów Polskich – Maria Skłodowska-Curie oraz jego podsumowanie.

Beata Frąckiewicz
Wiesława Pieńkowska

IX - XII

WYCIECZKI

Wycieczka do Centrum Nauki „Experyment” w Gdyni.

Marek Żmijewski
Jerzy Zalewski

IX - XI

Wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Marek Żmijewski
Jerzy Zalewski

Bożena Waloszek
Elżbieta Kucka

IX - XII

Wycieczka do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – zajęcia warsztatowe dla kl. IV.

Joanna Tucholska

IX - XI

Wycieczka do Akwarium Gdyńskiego – zajęcia badawcze  z biologii morza.

Anna Krasowska

IX - XI

Wycieczka do Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Edyta Deorocka
Monika Owczarek

IX - XII

PROJEKTY EDUKACYJNE I ZAJĘCIA DODATKOWE

„Od Pitagorasa do Euklidesa” – projekt matematyczny dla kl. V b.

Wiesława Pieńkowska

I – XII 2019

Projekt „Matematyka moja pasja”.

Agnieszka Jasińska

I – XII 2019

Zajęcia rozwijające umiejętności badawcze oraz poznawcze uczniów (tematyka biologiczno-chemiczna).

Joanna Tucholska
Danuta Walkow

IX – XII

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych:
projekt „Kropla drąży skałę”,
program „Do zobaczenia w lesie”.

Anna Krasowska

 

IX
IX - XII

„Popołudnia naukowców” – spotkania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu klas VIII.

Danuta Bondaruk
Beata Frąckiewicz
Agnieszka Jasińska

IX – IV

Koła matematyczne kl. III a, VIII a, VIII b.

Danuta Bondaruk
Beata Frąckiewicz
Agnieszka Jasińska

IX – VI

Zajęcia dotyczące badania czystości, właściwości i składu powietrza i wody.

Bożena Waloszek
Elżbieta Kucka

IX - X

Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczno-przyrodnicze przygotowane dla młodszych kolegów   (kl. I i przedszkola).

Bożena Waloszek
Elżbieta Kucka

IX - XI

KONKURSY

Konkurs na najciekawszą gazetkę klasową.

Wychowawcy

Do 15 X

Konkurs wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie.

Anna Krasowska
Marek Żmijewski
Joanna Tucholska
Danuta Walkow
Beata Frąckiewicz
Wiesława Pieńkowska
Agnieszka Jasińska
Danuta Bondaruk

XI - XII

Konkurs chemiczny dla kl. VIII.

Danuta Walkow

XII

Konkurs plastyczny.

Małgorzata Pingot

XI – XII


Reklama