Wróć na góręSzkoła Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich w Olsztynku

ul.Górna 5 11-015 Olsztynek
tel. (89) 519-26-02

Śladami Noblistów Polskich

Kalendarium realizacji projektu "Śladami Noblistów Polskich –
Poezja Wisławy Szymborskiej w słowach, gestach i obrazach zaklęta"

Forma realizacji

Odpowiedzialni

Terminy

realizacji

Przygotowanie artykułu do biuletynu ALBO na temat roku noblistki.

M. Zapadka

IX

Wydanie specjalnego numeru Nobelpressu dotyczącego życia i twórczości W. Szymborskiej.

 

M. Zapadka

IX

Wiadomości w gazetce szkolnej poświęcone projektowi „Rok Solidarności”

M. Zapadka

IX

Lekcje języka polskiego poświęcone patronce.

n-le poloniści

IX-X

Przeprowadzenie czytania ze zrozumieniem o noblistce w każdej klasie IV-VIII.

n-le poloniści

IX-X

 Konkurs klasowy na tematyczną gazetkę ścienną- klasy I-VIII.

wychowawcy

IX-X

Godziny dyspozycyjne – obejrzenie filmu „Chwilami życie bywa znośne” – kl. VII-VIII.

wychowawcy

nauczyciele  bibliotek

IX-X

Wystawa tomików poezji W. Szymborskiej w bibliotece szkolnej.

nauczyciele  biblioteki

IX-X

Konkurs „Pięknego czytania” – wybrany utwór W. Szymborskiej.

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

X-XI

Konkurs plastyczny – „Barwy wiersza”

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

X-XI

Tworzenie wyklejanek na zajęciach plastycznych

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

M. Pingot

X-XI

Rysowanie ilustracji do wiersza noblistki.

M. Pingot

X-XI

Przedstawienie – pantomima/teatr cieni – oddanie nastroju wybranych utwór poetyckich.

I. Zembrzuska

XI

Rytmika – poznawanie rymów i rytmu wiersza z wykorzystaniem Bum BumRurek.

I. Zembrzuska

XI

Konkurs recytatorski „Poetycka przystań”- kl. IV-VIII.

n-le poloniści

nauczyciele  biblioteki

XI

Konkurs „Limerykomania”- tworzenie limeryków.

n-le poloniści

XI

Konkurs plastyczny – „Poezja noblistki w obrazie”.

M. Pingot

XI

Konkurs plastyczny – wyklejanki.

M. Pingot

XI

Wykorzystanie poezji noblistki na zajęciach muzyki.

D. Rosłaniec

X-XI

Projekt dotyczący noblistki na zajęciach języka angielskiego.

A. Olszewska

J. Przestrzelska

 

X-XI

Umieszczanie informacji o patronce na stronie szkoły oraz FB.

nauczyciele informatyki

administratorzy FB

 

I półrocze

Wieczór poetycki „Magia słowa”.

nauczyciele poloniści

nauczyciele biblioteki

 

XII

Dzień Patrona- podsumowanie działań dotyczących projektu o tegorocznej patronce.

M. Zapadka

XII- I 202


Reklama