Wróć na góręSzkoła Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich w Olsztynku

ul.Górna 5 11-015 Olsztynek
tel. (89) 519-26-02

Oddział przedszkolny dla dzieci 3-4 letnich!

Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Noblistów POlskich w Olsztynku
informuje, że w naszej szkole
z dniem 1 września
uruchomiony zostanie oddział
przedszkolny dla dzieci 3-4 letnich.


Kolejne sukcesy Matematyczne!!!

21.03.19 grupa 17 uczniów naszej szkoły, solidaryzując się z uczniami w całej Polsce oraz w innych krajach wzięła udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur . Wszyscy starali sie wypaść najlepiej , nie było łatwo. Eliza Płotnikowa z kl.3a-gimnazjum wypadła najlepiej i zdobyła wyróżnienie w konkursie na poziomie województwa. Brawo, brawo , brawo!!! Eliza potwierdziła ostatnio, że nie przypadkowo wcześniej została laureatką wojewódzkiego konkursu matematycznego i osiągnęła również sukces w Wojewódzkich Zawodach Matematycznych organizowanych na UWM Olsztyn-16.05.19 ,zdobywając tytuł laureata i zajmując 4 miejsce. Znalazła się w ścisłej czołówce najlepszych uczniów z matematyki w województwie i będzie uczestniczyć wraz z opiekunem w gali laureatów na UWM. Super, super, super. Ogromne gratulacje i życzymy Ci dalszych sukcesów w matematyce i nie tylko.

Danuta Bondaruk


Sukcesy matematyczne !!!.

Uczniowie naszej szkoły : klas 4 , 5 i 8 szkoły podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych: klas 3 startowali w kolejnej edycji matematycznego ogólnopolskiego turnieju Olimpus- sesja wiosenna. W marcu grupa około 32 uczniów zmierzyła się z testami przygotowanymi dla każdego poziomu składającymi się z 30 zadań w czasie 60 minut .Była to trudna sztuka, gdyż był to test wielokrotnego wyboru z możliwością kilku poprawnych odpowiedzi w zadaniu.

Wspaniale wypadli uczniowie klasy 3a:
Arek Flisikowski kl.3a- III lokata i tytuł laureata
Eliza Płotnikowa kl.3a -IV lokata i tytuł laureata
Paweł Wyszyński kl.3a- V lokata i tytuł laureata

Brawo!!!. Gratulacje !!!
Dziękujemy wszystkim za udział, gratulujemy, życzmy dalszych sukcesów. Uczniów szkoły podstawowej zapraszamy do pracy i do udziału w kolejnych edycjach konkursu w roku szk.2019/20 .

nauczyciele matematykiXX Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Corrida Ortograficzna” im. Marka Domagalskiego

                  10 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku odbył się XX Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Corrida Ortograficzna” im. Marka Domagalskiego pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
                 Aby wprowadzić uczestników w odpowiedni nastrój, szkolny zespół kameralny zagrał utwór Carlosa Gardeli pt. „Por unacabeza” (tango). Następnie pani dyrektor Irena Jędruszewska powitała wszystkich przybyłych na tę uroczystość gości, nauczycieli i opiekunów oraz uczestników konkursu.Wśród zaproszonych gości byli: p. Anna Luśnia – Zastępca Burmistrza w Olsztynku, p. Dariusz Człapiński–Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki, przedstawiciel Kuratora Oświaty w Olsztynie, p. Andrzej Wojda – Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku, p. Alicja Woźnicka – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych w Olsztynku, p. Stefania Domagalska – siostraśp. Marka Domagalskiego, p. Andrzej Błaszczuk – twórca statuetki „Mistrz Kaligrafii”, p. Wojciech Tański – konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, p. Beata Bukowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku. Doceniając tradycję organizacji konkursu i jego ideę, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty objął go honorowym patronatem. Jest to dowód szacunku i uznania wieloletniej tradycji olsztyneckiej inicjatywy.
                 Pani Violetta Panasiuk-Michalak, prowadząca imprezę, przybliżyła wszystkim zebranym historię konkursu oraz cele, jakie mu przyświecały. Powiatowy Konkurs Ortograficzny po raz pierwszy odbył się w kwietniu 2000 roku. Zorganizowany został przez zespół nauczycieli polonistów oraz nauczycieli biblioteki pod kierunkiem pana Marka Domagalskiego. Jego celem jest przede wszystkim dbałość o piękno języka polskiego, propagowanie idei poprawnej pisowni oraz motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych. Obecnie konkurs ma charakter cykliczny i jest zawsze swoistym świętem ortografii. Jego uczestnikami są uczniowie, którzy przeszli w swoich szkołach eliminacje i w dziedzinie ortografii są najlepsi. Od 20 lat na olsztyneckiej arenie mierzą się torreadorzy ze Stawigudy, Purdy, Biesala, Gietrzwałdu, Jonkowa, Barczewa, Dobrego Miasta, Biskupca, Waplewa, Jezioran, Butryn i Olsztynka. Głównym zadaniem konkursowym jest napisanie tekstu dyktanda zgodnie z zasadami poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej. Od samego początku autorami dyktand byli nauczyciele języka polskiego z olsztyneckich szkół. Natomiast od kilku lat arcyciekawe teksty na „Corridę Ortograficzną” tworzy p. Wojciech Tański – konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, dzięki temu stał się również współorganizatorem tego konkursu.
                 Konkurs ma zawsze bardzo uroczystą oprawę i odbywa się w miłej atmosferze. Dekorację sali przygotowali uzdolnieni plastycznie uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem p. Małgorzaty Pingot – nauczyciela plastyki. Ogromne zainteresowanie wzbudza byk, dość dużych rozmiarów, który kojarzy się z „Corridą”. Konkursowi towarzyszą często przedstawienia teatralne lub krótkie koncerty muzyczne przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Poza tym goście z sąsiednich gmin mają szansę poznania lokalnych atrakcji turystycznych. W tym roku uczestnicy obejrzeli w Galerii Muzeum Budownictwa Ludowego wystawę pt. „Sztuka wątku” oraz zwiedzili Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i historii Olsztynka, które mieści się w budynku Urzędu Miasta.
                 Aby upamiętnić pomysłodawcę tego konkursu oraz dokonania znakomitego polonisty i wspaniałego wychowawcy kilku pokoleń młodzieży, Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku w 2019 r. podjęła decyzję o nadaniu Corridzie imienia Marka Domagalskiego. Z radością będziemy kontynuować jego dzieło, gdyż pielęgnujemy język ojczysty i pragniemy, by polszczyzna żyła i rozwijała się w swoim najlepszym wydaniu. Te wartości chcemy przekazywać naszym uczniom. Serdeczne podziękowania zostały skierowane do p. Stefanii Domagalskiej za możliwość korzystania z wizerunku i wykorzystania danych osobowych w celu promocji konkursu. Pani Stefania była bardzo wzruszona, kiedy odbierała podziękowanie z rąk pani dyrektor. Powiedziała ze łzami w oczach, że Marek żył szkołą. My, jako koleżanki i koledzy Marka, doskonale o tym wiedzieliśmy.
                 Następnie pani dyrektor wręczyła podziękowania panu Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady Miasta, Przewodniczącej Rady Szkoły, Przewodniczącej Rady Rodziców, panu Wojciechowi Tańskiemu, panu Andrzejowi Błaszczukowi za wieloletnie wspieranie naszego konkursu.
                 Jubileuszowe dyktando nosiło tytuł „ O Olsztynku w telegraficznym skrócie”. Przysporzyłoono wiele problemów piszącym, bo nikt z uczestników konkursu nie napisał go poprawnie.W zmaganiach ortograficznych wzięło udział 23 uczestników z 7 szkół podstawowych powiatu olsztyńskiego ziemskiego. Komisja konkursowa sprawdziła wszystkie prace i wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce zajęła Eliza Płotnikowa z SP nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku, II miejsce – Antonina Kisiel z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie, III miejsce – Jakub Cendrowski z SP im. Jana Pawła II w Waplewie.
Tytuł Mistrza Kaligrafii otrzymała Julia Piesiak ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Waplewie.
Później zostały wręczone dyplomyi nagrody, które ufundowała Rada Szkoły, Urząd Miasta i firma TYMBARK.

Violetta Panasiuk-Michalak
Danuta Salamon

zdjęciaKomunikat w sprawie naboru uczniów do oddziału przedszkolnego.

Komunikat w sprawie naboru uczniów do oddziału przedszkolnego.
                  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku informuje, że zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w dniach 06.05.2019- 17.05.2019 prowadzony jest nabór uzupełniający do oddziału przedszkolnego dzieci w wieku 3-6 lat. Dokumenty dla rodziców oraz informacje w sekretariacie szkoły, tel. 89-5192-602.

Zapewniamy:
• wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną przygotowaną do pracy z najmłodszymi dziećmi,
• różnorodność zajęć umożliwiających dzieciom poznawanie świata przy pomocy metod aktywizujących twórcze myślenie,
• udział w zajęciach: muzycznych, teatralnych, tanecznych, sportowych, językowych (j. angielski), plastycznych, biblioterapii i na świeżym powietrzu,
• bardzo korzystne warunki lokalowe – obszerną przestrzeń do nauki oraz zabawy (zajęcia dla grup przedszkolnych w odnowionej i wydzielonej części szkoły, w salach wyposażonych w nowe meble i atrakcyjne pomoce dydaktyczne),
• doskonałą bazę rekreacyjno – sportową: nowy plac zabaw „Tramwaj”, boisko ORLIK, salę gimnastyki korekcyjnej, nowoczesną salę gimnastyczną,
• całodzienne wyżywienie – posiłki przygotowywane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia,
• organizowanie wycieczek edukacyjnych, spotkań z interesującymi ludźmi,
• projekty edukacyjne o tematyce ekologicznej, prozdrowotnej i patriotycznej,
• udział w uroczystościach szkolnych, imprezach, konkursach,
• adaptacja w środowisku szkolnym,
• opiekę pielęgniarki, pedagoga szkolnego oraz konsultacje psychologiczne,
• bezpieczeństwo dzięki monitoringowi wizyjnemu oraz pracownikowi ochrony.Serdecznie zapraszamy!


SP1

Komunikat w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej.

Szanowni Rodzice kandydatów do klasy pierwszej
                  W związku z wpłynięciem nowych zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, co skutkuje zmniejszeniem się liczby wolnych miejsc, podjęłam decyzję odnośnie przeprowadzenia ponownej weryfikacji wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Wynika to z treści art. 130 pkt 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018r. poz. 996 ) który daje rodzicom prawo przyjęcia dziecka z obwodu szkoły z urzędu. Projekt organizacyjny szkoły przewiduje utworzenie 2 oddziałów klas pierwszych po 25 uczniów w oddziale. Powołałam ponownie Komisję Rekrutacyjną celem ponownego zweryfikowania wniosków spoza obwodu anulując tym samym listę kandydatów zakwalifikowanych z dnia 8 kwietnia 2019 r. Nowa lista kandydatów przyjętych spoza obwodu szkoły będzie zgodnie z harmonogramem czynności o postępowaniu rekrutacyjnym ogłoszona 16 kwietnia do godz. 14.00.


SP1

Komunikat
w sprawie rekrutacji uczniów do klasy I


                  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku informuje, że zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym rodzice lub opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 mają obowiązek potwierdzenia do dnia 12 kwietnia 2019 r. woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.Komunikat w sprawie naboru uczniów do klasy I

                  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku informuje, że zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 będą wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły w dniu 08.04.2019r. Z uwagi na ochronę danych osobowych nie zamieszczamy tych list na stronie internetowej szkoły.


Dyplom

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

                 Corocznie w ramach działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu działań profilaktycznych, sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Nasza szkoła od wielu lat pisze wnioski i pozyskuje fundusze na różnorodne działania, po to, aby wspierać uczniów i promować właściwe postawy i zachowania.
                 W tegorocznej edycji konkursu 9 ofert ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich otrzymało dofinansowanie. Łączna kwota wniosków to blisko 28.000 złotych. Jest to ogromne wsparcie, które pozwoli na realizację ciekawych inicjatyw i umożliwi na uatrakcyjnienie wielu działań z zakresu profilaktyki.
Cieszymy się z tego ogromnego sukcesu!

M. ZapadkaTURNIEJ SZKOLNY 2018/ 2019

W dniu 28.03.2019r w naszej szkole odbył się TURNIEJ SZKOLNY na podsumowanie roku Marii Skłodowskiej- Curie. Drużynybrały udział w różnorodnych konkurencjach w trzech kategoriach wiekowych: klasy 4 i 5, 7 i 8, 3 gimnazjum.
Quiz o Marii Skłodowskiej – Curie przeprowadziliśmy z wykorzystaniem tabletów, a wyniki obserwowaliśmy na bieżąco na ekranie. Uczniowie przebierali się w strój chemika (co wywołało wiele śmiechu),rozwiązywali zadania i liczyli oszczędności. Najwięcej emocji towarzyszyło konkurencji sportowej. Drużyny miały do pokonania tor przeszkód. Suma punktów za wszystkie konkurencje wyłoniła zwycięzców.

W kategorii klas 4 i 5 miejsce: I- 5b, II- 5a, III- 4b.

W kategorii klas 7 i 8 miejsce: I- 8a, II- 8c, III- 7a.

W kategorii klas 3 gimnazjalnych miejsce: I- 3d, II- 3b, III- 3a.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!

Organizatorzy:
Anna Krasowska
Marek Żmijewski
Janina Berek


Kolejne sukcesy matematyczne !!!

Uczniowie naszej szkoły : klas szkoły podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych klasy z kl.3startowali w kolejnej edycji matematycznego Ogólnopolskiego Turnieju Olimpus- sesja zimowa 2019. W styczniu grupa około 35 uczniów zmierzyła się z arkuszem składajacym się z 30 zadań w czasie 60 minut.
Są już wyniki.
Wspaniale wypadli uczniowie:

Arek Flisikowski kl.3a Gim.- I lokata ,tytuł laureata oraz nagroda

Eliza Płotnikowa kl.3a Gim. - III lokata , tytuł laureata oraz nagroda

Paweł Wyszyński kl.3a Gim.- V lokata , tytuł laureata oraz nagroda

Wiktoria Wilczewska kl.8a SP- V lokata, tytuł laureata oraz nagroda

Michał Pieczara kl.3a Gim.- IX lokata, tytuł laureata

Jakub Baranowski kl.3a – XI lokata , bardzo dobry wynik

Gabriela Moroz kl.7a SP- XII lokata, bardzo dobry wynik


Brawo!!!. Gratulacje !!!

Życzmy dalszych sukcesów i zapraszamy do udziału w konkursach

nauczyciele matematyki
Komunikat dla rodziców uczniów klas 8 i 3 gimnazjum w sprawie egzaminu i rekrutacji

W dniu 28 marca ( czwartek) o godz. 16.00 w sali widowiskowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olsztynku odbędzie się spotkanie rodziców przyszłych absolwentów klas VIII szkół podstawowych i klas III Gimnazjum z terenu gminy Olsztynek z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Olsztynie, podczas którzy przybliżą rodzicom szczegółowe informacje na temat:

- rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych,

- egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w 2019 r.,

- wyników ankiety uczniów „Szkoła moich marzeń”,

- wniosków ze spotkań z dyrektorami szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w powiecie olsztyńskim.

W drugiej części spotkania dyrektor Zespołu Szkół w Olsztynku przedstawi ofertę edukacyjną szkoły na przyszły rok szkolny a następnie odbędą się zebrania klasowe z wychowawcami. Proszę wychowawców klas 3 i 8 o obecność na spotkaniu.26 WSPANIAŁYCH !!!

Z ogromną radością i satysfakcją przyjęliśmy informację ze strony Kuratorium Oświaty. Nasi uczniowie zostali multilaureatami, laureatami oraz finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych.
Uczniowie ze szkoły podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych zdobyli łącznie 26 tytułów!!!!!!!!!!!!!!!!!


Z języka polskiego:

1. Bednarski Klaudiusz – GIM - finalista
2. Brzozowska Laura – GIM- laureat
3. Ciesielski Bartosz – GIM- laureat
4. Flisikowski Arkadiusz -GIM- laureat
5. Kejner Katarzyna – GIM - finalista
6. Kozłowska Martyna – GIM- finalista
7. Kucińska Oliwia – GIM-finalista
8. Majchrzak Amelia - SP- laureat
9. Nięstępski Jakub – SP- finalista
10. Niestępska Marta – SP- finalista
11. Ostrowski Michał – GIM- laureat
12. Tomporowska Julia – GIM- laureat
13. Węgierski Krystian – GIM- finalista
14. Wieczorek Urszula- GIM-finalista
15. Więcławska Oliwia – SP- laureat
16. Winiarczyk Paulina – GIM- laureat
17. Wyszyński Paweł- GIM- laureat

Z języka angielskiego:
1. Ciesielski Bartosz – GIM - finalista
2. Dowgiałło Anastazja – SP- finalista
3. Węgierski Krystian – GIM- finalista

Z języka rosyjskiego:
Płotnikowa Eliza – GIM - laureat

Z matematyki:
Płotnikowa Eliza – GIM - laureat

Z fizyki:
Płotnikowa Eliza – GIM - laureat

Z historii:
Michalak Dagmara– GIM- finalista

Z wosu:
Flisikowski Arkadiusz – GIM-finalista

Z geografii:
Flisikowski Arkadiusz – GIM- laureat

Gratulujemy to ogromny sukces!!! Jesteście wspaniali 😊😊😊.

Małgorzata ZapadkaWYNIKI CORRIDY ORTOGRAFICZNEJ

                 Ochotnicy z klas czwartych, piątych, siódmych, ósmych oraz trzecich gimnazjum zmierzyli się z tekstami naszpikowanymi podchwytliwymi wyrazami. Teksty dyktand zostały przygotowane przez panią Agnieszkę Bartków oraz panią Małgorzatę Moroz.


Wyniki w kategorii klas czwartych:
1 miejsce – B. Gajewski
2 miejsce- J. Pepłowski
3 miejsce – M. Prusaczyk

Wyniki w kategorii klas piątych:
1 miejsce – J. Nowicki
2 miejsce- O. Chmielewska
3 miejsce – A. Żeromska

Wyniki w kategorii klas siódmych/ósmych:
1 miejsce – O. Wilczek
2 miejsce- M. Niestępska
3 miejsce – A. Dowgiałło

Wyniki w kategorii klas trzecich GIM:
1 miejsce – D. Michalak
2 miejsce- E. Płotnikowa
3 miejsce – L. Brzozowska

                 Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi, zwycięzców podziwiamy za wiedzę i trzymamy kciuki za majowe zmagania podczas konkurów - międzygminnego oraz powiatowego.

M. ZapadkaWarsztaty na UWM – „Bryły platońskie”

                 13 marca 2019 roku zainteresowani matematyką uczniowie z klas 7 i 8 uczestniczyli w zajęciach na UWM w Olsztynie (Instytut Matematyki i informatyki). ,,Bryły platońskie” to temat warsztatów przeprowadzonych przez pracownika naukowego dr Barbarę Dziemidowicz-Gryz.
                 Młodzież bardzo aktywnie brała udział w zajęciach. Uczniowie wykazali się wyobraźnią przestrzenną i inwencją twórczą.
                 Wyjazd został zorganizowany przez nauczycieli matematyki SP im noblistów Polskich w Olsztynku z okazji Dnia Matematyki.


zdjęciaWpisy archiwalne
Reklama