Wróć na góręSzkoła Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich w Olsztynku

ul.Górna 5 11-015 Olsztynek
tel. (89) 519-26-02

Godziny otwarcia kompleksu ORLIK


Życzenia wakacyjne

ROK SOLIDARNOŚCI Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM


Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobecdrugiego człowieka Papież Franciszek
W Szkole Podstawowej numer 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku corocznie realizowany jest projekt ŚLADAMI NOBLISTÓW POLSKICH. Tegoroczna inicjatywa związana była z trzydziestą rocznicą „Sierpnia 1980”. Po tych dramatycznych wydarzeniach władze PRL zgodziły się na rejestrację NSZZ “Solidarność”. Powstał niezależny od państwa ruch społeczny obejmujący 1/3 ludności kraju z różnych grup społecznych i światopoglądowych. Okrągła rocznica powstania tego związku zawodowego była dla naszej szkoły inspiracją do realizacji działań pod hasłem ROKU SOLIDARNOŚCI Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM. Projekt miał na celu zapoznanie uczniów z historią NSZZ Solidarność i jego rolą w budowaniu wolnej Polski, aktywizowanie uczniów do działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie jak też budowanie więzi międzypokoleniowych oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. Koordynatorem podejmowanych działań została pani Marzena Kołakowska, która już od kilku lat pełni w naszej placówce funkcję opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu. Pragniemy przedstawić podsumowanie zrealizowanych działań.
W ciągu roku szkolnego 2020/2021 zrealizowano:
• międzynarodowy program społeczno-emocjonalny Przyjaciele Zippiego. Poruszano w jego ramach kwestie: tolerancji, szacunku, solidarności, miłości, straty, pozytywnych zachowań. Program realizowany był przez cały rok szkolny 2020/2021 w klasie 1a i 1b.
• program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej był realizowany w klasie 2a i 2b. Omawiane były tam treści, które poruszają takie wartości jak: szacunek, empatia, solidarność, miłość, odpowiedzialność, wyrozumiałość.
• ponadto klasa 2b zorganizowała konkurs fotograficzny Święta w moim domu. Pomocnicy Świętego Mikołaja, który dotyczył treści tradycji, współpracy, pomocy oraz szacunku wobec tradycji.
• wklasie 3b Projekt edukacyjny „W krainie Tolerancji”, którego celem jest włączenie uczniów z deficytami rozwojowymi w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków. Ponadto, zapoznanie wszystkich uczniów z istotą niepełnosprawności,uwrażliwianie dzieci na problemy osób niepełnosprawne, a takżewychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek, wrażliwość. Zrealizowano kampanię informacyjną na temat Dni Osób Niepełnosprawnych oraz przeprowadzono szereg zajęć edukacyjnych w formie gier i zabaw, które miały pomóc uczniom w rozumieniu problemów osób niepełnosprawnych.
• lekcje tematyczne w ramach akcji„Wkręć się w miganie – obchodzimy Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego”- dzieci poznały znaczenie słuchu w życiu człowieka oraz skutki jego uszkodzenia; nauczyły się też podstawowych zwrotów w języku migowym. Jak również zajęcia związane z akcją „Gdy głowa chowa słowa- bajka Cicha Myszka”- w ramach obchodu IV Dnia Osób z Afazją Rozwojową, podczas których uczniowie odczytali list osoby z afazją, wysłuchali bajki terapeutycznej, aby lepiej zrozumieć problem afatyków, a także próbowali przeczytać łamańce językowe. Za podjęte działania uczniowie otrzymali dyplom, a także grę planszową od Stowarzyszenia „Razem rozkodujmy Afazję”.
• akcję „Zaświeć się na niebiesko”. Żeby zwrócić uwagę społeczeństwa na potrzeby osób dotkniętych Autyzmem w tym Zespołem Aspergera, od kilku lat 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Uczniowie na znak solidarności z osobami autystycznymi przygotowali serduszka i puzzle w kolorze niebieskim.
• odbyły się także zajęcia pod hasłem „Pamiętamy! Kolorowe skarpetki zakładamy”. Uczniowie podjęli wyzwanie i założyli kolorowe skarpetki nie do pary na znak solidarności i wsparcia osób z dodatkowym chromosomem. Na całym świecie 21 marca obchodzony jest światowy Dzień Zespołu Downa. Prezentacja o osobach sławnych niepełnosprawnych uświadomiła uczniom, że mimo trudności można realizować swoje marzenia.
• w każdej klasie odbyły się lekcje na temat działalności misyjnej „Wspieramy Misje”; oraz został zorganizowany konkurs plastyczny „Misje w czasach pandemii”. Głównym organizatorem tego wydarzenia byli Księża Werbiści z Pieniężna.
• akcję „Kwiatek dla chorego”: wolontariusze od września hodowali kwiaty w swoich domach aż do czerwca. Zostały one przekazane osobom chorym i samotnym z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku. Do tej akcji przyłączyły się również przedszkolaki.
• akcję „Pomoc dla Lenki" zbiórka kasztanów, na rzecz chorej na rdzeniowy zanik mięśni Lenki. Zbiórka trwała od 7 do 18 października. Zebrano 335 kg;
• udział w kampanii „Pola nadziei –5 listopada w ramach kampanii organizowanej na rzecz Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego "Palium" zasadzono 200 cebulek żonkili. Ze względu na sytuację epidemiologiczną żonkile zostały przekazane podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku.
• zbiórki nakrętek - obecnie głównym celem jest pomoc dzieciom z Hospicjum z Olsztyna. Pierwszego lutego po raz pierwszy przekazano nakrętki, 12 maja dokonano tego po raz drugi. Na dziedzińcu szkoły stanął pojemnik w kształcie serca, który jest sukcesywnie zapełniany. Ogromne podziękowania składamy firmie OCTIM, która sfinansowała zakup kontenera.
• przeprowadzono akcję – Kartki bożonarodzeniowe. Przedszkolaki, wolontariusze, opiekunowie i przyjaciele SKW wykonali ponad 140 kartek świątecznych, które trafiły do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku, do Hospicjum św. Jana Pawła II w Olsztynie oraz do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Zacisze w Olsztynku. Dzięki uprzejmości i hojności Państwa Pokrzywnickich do podopiecznych MOPSu trafiły także gipsowe aniołki;
• przygotowane zostały także Kartki wielkanocne i małe niespodzianki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku i Hospicjum św. Jana Pawła II w Olsztynie.
• wzięto udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Razem na święta”. Jej celem było zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowania wspólnoty i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.
Celem wszystkich działań było szerzenie dobra, rozwijanie empatii, tolerancji oraz wrażliwości od najmłodszych lat. W dobie pandemii, kiedy to relacje społeczne i więzi z drugimi człowiekiem uległy redefinicji taka inicjatywa nabiera jeszcze większego znaczenia. Pamiętajmy o tym, że dobro do nas WRACA .

Marzena Kołakowska, Małgorzata Zapadka
7a dzień dziecka


Klasa 7a spędziła Dzień Dziecka aktywnie. Wspólny czas wypełniły nam różne atrakcje. Rozpoczęliśmy od rekreacji nad jeziorem Mielno i zwiedzania Gospodarstwa Szkółkarskiego Nadleśnictwa Olsztynek w Mielnie, gdzie poznaliśmy pracę leśników. Następnie odpoczywaliśmy w lesie przy ognisku i grając w piłkę. Po powrocie do Olsztynka integrowaliśmy się na placu zabaw.


zdjęciaKonkurs plastyczny „Laurka dla mamy” rozstrzygnięty


W konkursie, zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski, wzięło udział 37 uczniów. Prace wykonane były samodzielnie, estetycznie i oryginalnie przy wykorzystaniu różnych materiałów plastycznych. Mamy na pewno były szczęśliwe, jak dostały tak piękne laurki z okazji „Dnia Matki”. Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody, ufundowane przez Radę Szkoły.

Klasy pierwsze:
I miejsce Pola Nike z kl. 1b
II miejsceAleksandraPicewicz z kl. 1b
III miejsce Lena Płachta z kl. 1b

Klasy trzecie:
I miejsce Natalia Brzezińska z kl.3b
II miejsce Aleksandra Klonowska z kl.3b
III miejsce Lena Mazur z kl.3a

Wyróżnione prace:
Iga Chwedorczuk z kl. 2a
Grzegorz Bielski z kl. 3a
Adam Kasprowicz z kl.4a
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy laureatom!


Godziny otwarcia kompleksu ORLIK

Aktualny Rozkład przywozów i odwozów 31.05.2021


Wolontariat! Rok Solidarności!


W ramach szkolnego projektu ROK SOLIDARNOŚCI Wolontariusze włączają się chętnie w akcje pomocy osobom najbardziej potrzebującym. Mimo trudnej sytuacji w kraju pamiętamy o seniorach z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku, a także o podopiecznych z Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego „Palium”.

Społeczność szkolna zbiera również plastikowe nakrętki w pojemnik „Czerwone Serce”, które zostało zakupione dzięki uprzejmości Wytwórni Octu i Musztardy „Octim” w Olsztynku. Zebrane nakrętki przekazywane są dla ciężko chorych dzieci z Hospicjum Stacjonarnego Caritas w Olsztynie.

Hospicjum przewozi je do siedziby fundacji gdzie są segregowane, ważone i pakowane przez wolontariuszy. Następnie sprzedawane są firmie recyklingowej, która wpłaca środki finansowe na subkonta pacjentów fundacji. Uzyskane pieniądze przeznaczane są na wózki i inny sprzęt do rehabilitacji małych pacjentów.

W ten sposób wspólnie dokładamy cegiełkę do budowy tego miejsca, aby dzieci mogły liczyć na specjalistyczną opiekę i rehabilitację. Dziś po raz drugi zostały przekazane worki z nakrętkami, a było ich aż 12!!!

Serdecznie dziękujemy firmie „Octim” za ten dar serca i wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym osobom za ogromne zaangażowanie w naszą akcję.

Wkręcamy się w pomaganie – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!!.
Szkolny konkurs plastyczny ,,Zakątki, które lubię. Zakątki, które znam”.


Uczniowie klas IV – VII podczas lekcji plastyki, realizowali pracę konkursową w ramach działań zmierzających do uzyskania przez naszą placówkę certyfikatu Szkoły Wiernej Dziedzictwu. Uczniowie w dowolnej technice artystycznej mieli zadanie pokazać ulubione miejsca z terenu Olsztynka i okolic. Wiele dzieci zaprezentowało w swoich rysunkach charakterystyczne budynki naszego miasta, jak ratusz, zamek, dawną wieżę ciśnień, czy zabytkowe obiekty ze skansenu. Niektóre pokusiły się o przedstawienie miejsc mało znanych – leśnych polanek, małych uliczek lub przydrożnych kapliczek. Wykonując prace dzieci pokazały miejsca, które są im bliskie. Dowiodły dużej wrażliwości na otaczającą przyrodę i malowniczość terenu na którym żyją.
Laureaci konkursy
I miejsce Kalinka Urbanowicz 4b
II miejsce Laura Skurska 6b
III miejsce Julia Wojda 4a

Wyróżnienia
Aleksander Chruścicki 4b
Tomasz Radke 4a
Pola Wilczek 6b
Iga Ososińska 7b

Wszystkim dzieciom serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Małgorzata Pingot

zdjęciaKonnkurs „ Laurka dla Mamy”
Regulamin Konkursu „ Laurka dla Mamy"


Harmonogram powrotu do nauczania stacjonarnego

Rok Solidarności! Wolontariat! Pola Nadziei!


Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce nie uda nam się zorganizować kwesty dla podopiecznych Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego „Palium”, a tym samym włączyć się w ogólnopolską akcję Pól Nadziei. Spoglądając na żonkila pamiętamy jednak o pacjentach i personelu medycznym Hospicjum w Olsztynie.
Nasze żonkile zostały przekazane podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku, z życzeniami radość i nadziei w tym trudnym okresie.
Rekrutacja 2021/2022
Lista kandydatów zakwalifikowanych do kl. I zamieszkałych poza obwodem szkoły - Rok szkolny 2021/ 2022

Oświadczenie woli przyjęcia do odziału klasy I


Plac zabaw

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasistyczytaj całośćZasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023czytaj całośćZasady pracy szkół i placówek od 26 kwietniaczytaj całośćKonkurs plastyczno – techniczny ,,Segregacja na 5!”


Uczennica klasy IVb Lena Lewalska zdobyła III miejsce w gminnym konkursie plastyczno - technicznym o tematyce ekologicznej, pod hasłem ,,Segregacja na 5!”.Wyróżnienia uzyskali także Igor Petryna z IVa i Oskar Augustin z IVb. Organizatorem przedsięwzięcia była Dźwignia Handlu Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Założeniem konkursu w grupie wiekowej Szkół Podstawowych było przygotowanie ilustracji przy użyciu materiałów pochodzących jedynie z recyklingu. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością i wykonały bardzo ciekawe kompozycje. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Małgorzata Pingot
Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietniaczytaj całośćLista kandydatów przyjętych do klasy I


Lista kandydatów przyjętych do kl. I - Rok szkolny 2021/ 2022


Szkoły i placówki nadal pracują zdalnieczytaj całośćŻyczenia

Secesja wiecznie żywa – kwiaty naszych łąk i pól.


Punktem wyjścia do przygotowania wirtualnej wystawy prac plastycznych, uczniów klas siódmych, stały się rozważania prowadzone podczas lekcji plastyki na temat stylu secesyjnego w sztuce. Secesja panowała na przełomie XIX i XX wieku. Dominowały w niej kompozycje linearne, asymetria, niezwykła dekoracyjność , stylizacja roślinna i zwierzęca. Wywarła ona ogromny wpływ na postrzeganie sztuki w życiu codziennym. Zmieniła dotychczasowe znaczenie i funkcję sztuki, podkreślając rolę architektury wnętrz i rzemiosła artystycznego. Uczniowie na zajęciach plastyki poznali sylwetki twórców secesyjnych i przykłady ich dzieł. Jednym z polskich przedstawicieli stylu był Stanisław Wyspiański, artysta wszechstronny – poeta, dramaturg, malarz, scenograf i projektant witraży. To właśnie jego twórczość stała się inspiracją do wykonania pięknych prac plastycznych. W projektowanych przez uczniów witrażach pojawiły się rośliny i zwierzęta z naszych łąk i pól, a także miękkie linie, wyraziste kolory podkreślające wyjątkowość stylu. Oprócz wykonanych projektów, uczniowie mieli także okazję odbyć wirtualny spacer po Muzeum Secesji w Płocku. Obejrzeli wspaniałe zbiory secesji polskiej jak również eksponaty pochodzące z wielu europejskich państw.

Małgorzata Pingot

zdjęciaRekrutacja 2021-2022


Lista kandydatów zakwalifikowanych do kl. I - Rok szkolny 2021/ 2022

Informacje dla rodziców i prawnych opiekunów

Rekrutacja do oddziału klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku


„Pamiętamy! Kolorowe skarpetki zakładamy”


♥️ Rok Solidarności.
W ramach projektu „W krainie Tolerancji” odbyły się zajęcia pod hasłem „Pamiętamy! Kolorowe skarpetki zakładamy”. Uczniowie z klasyIIIB podjęli „skarpetkowe wyzwanie” i założyli kolorowe skarpetki nie do pary na znak solidarności i wsparcia osób z dodatkowym chromosomem. Na całym świecie 21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa.
Podczas zajęć w ramach projektu poznajemy różne formy niepełnosprawności, oglądamy krótkie filmy, a także pracujemy z wierszem lub bajką. Prezentacja o osobach sławnych niepełnosprawnych uświadomiła uczniom, że mimo trudności można realizować swoje marzenia.
Ściskamy wszystkich naszych przyjaciół z dodatkowym chromosomem!!!

zdjęciaRok Solidarności!


♥️ WOLONTARIAT!
Szkolne Koło Wolontariatu przygotowało kartki świąteczne i małe niespodzianki wielkanocne dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku i Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Olsztynie.

zdjęciaWracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołachczytaj całośćDodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 28 marcaczytaj całośćZawody przyszłości


Alnea była inicjatorem powstania programu „Laboratorium. Mój Profil”, w którym młodzież mogła odwiedzać zakłady pracy i zapoznać się z realiami pracy w różnych zawodach w miejscach ich wykonywania.

czytaj całośćBezpieczny powrót do szkoły


Rekrutacja

Wpisy archiwalne
Reklama